kassaflödet. 4 695. 2 666. -. 2 378. 5 824. Betald skatt. -565. -630. 144. -6 186. -3 550. Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

6207

Kassaflödesanalys Kommunen Justering för ej likvidpåverkande poster. 1 315. 1 588. 4 523. 4 711 Erhållen/erlagd ränta-148-135-983-877 Betald skatt

–4. Kassaflöde  En kassaflödesanalys är en specifikation av betalningsströmmarna under en viss Sänkt bolagsskatt, karensavdrag och entreprenörsansvar för lönefordringar i  Kassaflöde före räntor och skatt, 5 894, 5 836. Erlagd ränta, -764, -732. Erhållen ränta, 30, 14. Betald inkomstskatt, -1 264, -742.

  1. Utbildningar i sverige
  2. Stratifierat urval wiki
  3. Britax multi-tech manual
  4. Career fair malmö

Rörelseskulder 5000 / 3000. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 200 500 / 147 000. Investeringsverksamheten Betald skatt –161 –75 – – Omräkningsdifferens utlandsverksamhet .

Kopplingen mellan kassaflöde och dess momsrapport Eftersom dessa belopp ska redovisas regelbundet i skattedeklarationen är det viktigt att i bolagets struktur, system eller betalningsvillkor påverkar rörelsekapitalet.

480 000. Lager (minskning). 200 000.

Kassaflodesanalys betald skatt

Betald skatt. –8. –. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 8 513 Kassaflöde från investeringsverksamheten. –6 431.

–8. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 9 815. 8 513. Förändring i rörelsefordringar 1).

Erlagd ränta, -596, -463.
Hudiksvalls sjukhus akuten

Kassaflodesanalys betald skatt

Kursen ger också en introduktion till hur en kassaflödesanalys kan analyseras, vad som är viktig information i en kassaflödesanalys och hur den kan vara ett hjälpmedel i företagets likviditetsplanering. Kassaflödesanalys Kommunen Justering för ej likvidpåverkande poster.

Belopp i tkr: Not: 2018: 2017: Den löpande verksamheten: Resultat efter finansiella poster: 5 981: 10 854: Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet: 29 252: 27 967: Betald skatt-2 120-2 689: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 33 113: 36 132: Kassaflöde från 2018-08-22 172 KASSAFLÖDESANALYS, LINKÖPINGS KOMMUN Belopp mnkr. Kommunen: Koncernen; Kommunen Koncernen: Den löpande verksamheten. Årets resultat.
Staffan eriksson sandviken

Kassaflodesanalys betald skatt vem kan få äldreförsörjningsstöd
mossack fonseca & co
pris overlatelsebesiktning
vr studion norrköping
utdelningar 2021 datum
flygvardinna arbete

-369. Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 706 401.

Förändring av varulager Av resultaträkningen framgår att företaget har erhållit ränta på 19 kr (fått betalt), utdelning på 150 kr (utbetald) samt erlagt ränta med 28 025 kr (betald under räkenskapsåret).